Lietuviai geriausiai vertina Vakarų Europos ir JAV politines santvarkas

  • gruodžio 27, 2006
  • Naujienos

Geriausiai lietuviai vertina Vakarų Europos ir JAV politines santvarkas, blogiausiai – Baltarusijos ir Rusijos. Tai parodė Pilietinės visuomenės instituto (PVI) užsakymu šių metų spalį visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliktos reprezentatyvios gyventojų apklausos duomenys.

Paprašyti įvertinti politines santvarkas tėvynėje ir užsienio šalyse, santvarkas Vakarų Europoje gerai ir labai gerai įvertino 63,6 proc., o blogai – tik 2,6 proc., JAV – atitinkamai 61,9 proc. ir 4,5 proc. gyventojų. Vakarų demokratijas lietuviai vertina gerokai palankiau nei savo valstybės santvarką. Dabartinės Lietuvos politinę santvarką gerai ir labai gerai įvertino tik 25,1 proc. gyventojų, blogai ir labai blogai – net 32,4 proc. Dar blogiau lietuviai vertina santvarkas Baltarusijoje ir Rusijoje. Gerai ir labai gerai apie Baltarusijos politinę santvarką pasisako tik 10,2 proc., apie Rusijos – 10,3 proc. lietuvių. Blogai ir labai blogai Baltarusijos santvarką vertina 62,0 proc., Rusijos – 50,5 proc. piliečių.

Geopolitines visuomenės nuostatas tiriantys Pilietinės visuomenės instituto ekspertai pastebi, kad išlikusi stipri lietuvių nostalgija buvusiai Sovietų Sąjungai nereiškia palankumo dabartiniam Rusijos režimui. Santvarką Sovietų Sąjungoje Lietuvos gyventojai vertina dvigubai palankiau nei dabartinėje Rusijoje: gerai ir labai gerai apie ją pasisako 24,0 proc., blogai ir labai blogai – 41,2 proc. piliečių. Pasak ekspertų, kritiškai vertindami savo šalies politinę santvarką, lietuviai akivaizdžiai orientuojasi į Vakarų demokratijas, o ne į autoritarinio pobūdžio Rytų režimus. Geriausiai politinę santvarką buvusioje Sovietų Sąjungoje vertina 70 metų ir vyresni asmenys – daugiau nei trečdalis (34,7 proc.) jų vertina šią santvarką gerai ir labai gerai, tarp gyventojų iki 29 metų tokių buvo tik 23,1 proc. Įtakos požiūriui į politinę santvarką kitose šalyse amžius neturi.

Geriausiai politinę santvarką Lietuvoje (33,8 proc. – gerai ir labai gerai) bei prasčiausiai buvusioje Sovietų Sąjungoje (tik 14,5 proc. – gerai ir labai gerai) ir Baltarusijoje (tik 5,1 proc. – gerai ir labai gerai) vertina žmonės, turintys aukštąjį išsilavinimą. Tuo tarpu ryšio tarp požiūrio į politines santvarkas Vakarų Europoje, JAV bei Rusijoje ir išsilavinimo nėra.

Skirtingai politinės santvarkas vertina skirtingos kilmės lietuviai. Rusų ir lenkų kilmės lietuviai geriau vertina santvarkas buvusioje Sovietų Sąjungoje, Rusijoje ir Baltarusijoje. Rusų tautybės lietuviai daug palankiau  vertina ir politines santvarkas Vakarų Europoje: net 72,1 proc. jų šias santvarkas įvertino gerai ir labai gerai. Santvarkų Lietuvoje bei JAV vertinimui etninė kilmė įtakos neturėjo.

Tėvynės sąjungos rėmėjai kritiškiausiai vertina politinę santvarką buvusioje Sovietų Sąjungoje. Gerai ją įvertino tik 4,6 proc. šios partijos šalininkų (labai gerai vertinusių nebuvo), o blogai ir labai blogai – net 70,3 proc. Kitų partijų rėmėjai požiūriu į Sovietų Sajungos santvarką neišsiskyrė.

Santvarką dabartinėje Lietuvoje geriausiai vertino Tėvynės sąjungos (labai gerai ir gerai – 44,3 proc.), o blogiausiai Tvarkos ir teisingumo (16,3 proc.) bei Darbo partijos (16,5 proc.) rėmėjai. Politinę santvarką dabartinėje Rusijoje blogiausiai vertina Tėvynės sąjungos (tik 3,9 proc. – gerai), o palankiausiai Valstiečių liaudininkų sąjungos (net 20,7 proc. – gerai) bei Tvarkos ir teisingumo (18,9 proc. – gerai) rėmėjai. Dabartinę Baltarusijos santvarką blogiausiai vertina taip pat Tėvynės sąjungos (tik 1,9 proc. – gerai), o palankiausiai – Valstiečių sąjungos (net 22,4 proc. – gerai ir labai gerai) bei Darbo partijos (19,5 proc. – gerai ir labai gerai) šalininkai.

Apklausos metu buvo apklausti 1006 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai 20 miestų ir 63 kaimuose.
Lietuvos visuomenės geokultūrinių nuostatų tyrimą PVI planuoja baigti 2007 m pavasarį.