„Kuriame Respubliką“ edukakcinis filmukas: Balsių pagrindinės mokyklos projektas

  • lapkričio 14, 2013
  • Video

Projektuko „Balsių etnocentro sodybos turtinimas ir platesnis pritaikymas visuomenės kultūrinėms reikmėms“ tikslas – sutvarkyti Žiemgalos etnocentro sodyboje esantį ūkinį pastatą.

Mokinių manymu, tai būtų papildoma erdvė kultūriniams renginiams, kadangi iki šiol renginiai etnocentre vykdavo nedidelėje troboje arba po atviru dangumi. Projekto metu mokiniai dirbo pagal smulkiai susidarytą veiklos planą: tvarkė, vale ūkinį pastatą, skalda išlygino jo pagrindą, Balsių ir aplinkiniuose kaimuose rinko eksponatus etnocentro klėtelės buities rakandų ekspozicijai, juos aprašė, gilinosi į Balsių kaimo istoriją, jaunųjų gidų grupelė parengė pasakojimą apie etnocentrą.

„Surinkome daug anksčiau nematytų daiktų, net neįsivaizdavome, kam kai kurie iš jų yra skirti ir kaip juos panaudoti,- pasakojo Balsių pagrindinės mokyklos devintokė Inora Punytė,- Žinia, kad gausiname sodybos ekspoziciją, kaipmat pasklido po kaimą, gyventojai kvietė apžiūrėti sukauptų senovinių daiktų ir noriai juos dovanojo.“

Galutinis projektuko rezultatas – sutvarkytas etnocentro sodybos ūkinis pastatas. Buities rakandų ekspoziciją papildė 37 nauji eksponatai, parengtas naujai surinktų eksponatų aprašas, mokiniai įgijo kraštotyrinio darbo patirties.

***

Edukacinio filmuko ir anonso autoriai – Kostas Kajėnas, Gediminas Šulcas ir Modestas Jurkus.

***

Projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-006) yra finansiškai remiamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Daugiau apie projektą: www.kuriamerespublika.lt ir Facebook paskyroje „Kuriame Respubliką“