„Kuriame Respubliką“ edukacinis filmukas: Trakų r. Lentvario M.Šimeliono gimnazijos projektas

  • lapkričio 14, 2013
  • Video

Laikas nenumaldomai skuba pimyn. Rodos, vieną dieną semiesi žinių mokykloje, kitą – jau lydi į ją vaikus, dar kitą – vaikaičius. Dažnai Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos slenkstį mina kelios šeimų kartos. Siekdami, kad gimnazija taptų dideliais namais, į kuriuos visada malonu ir gera sugrįžti, arba, kaip sako gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius, kiekvienas ateitų su šypsena, mokiniai nusprendė stiprinti kartų bendradarbiavimą, ugdyti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Projektuko „Kartų bendradarbiavimas: tu ir aš – mano mokykla“ idėja – stiprinti kartų bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą, sąsajas tarp praeities, dabarties ir ateities.
Vienas svarbiausių projektuko rezultataų – skirtingų kartų žmonių glaudus bendradarbiavimas, patirties sklaida, tarpusavio supratimas. Itin didelę išliekamąją vertę turi ilgam išliekančios filmuotos akimirkos, kurios taps gimnazijos istorijos svarbia dalimi.

***
Edukacinio filmuko ir anonso autoriai – Kostas Kajėnas, Gediminas Šulcas, Modestas Jurkus.

***
Projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-006) yra finansiškai remiamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Daugiau apie projektą: www.kuriamerespublika.lt ir Facebook paskyroje „Kuriame Respubliką“