„Kuriame Respubliką“ edukacinis filmukas: Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos projektas

  • lapkričio 14, 2013
  • Video

„Ar išsaugos emigrantai lietuvišką tapatybę?“- klausė Vaclovo Giržado progimnazijos komanda, įgyvendindama savo projektuką „Balti gandriukai“. Pagrindinis projekto tikslas – pasiūlyti naujų būdų ir priemonių, kurie padėtų lietuviams emigrantams išlaikyti glaudų ryšį su savo gimtąja šalimi, jos kultūra, švietimu; geriau suprasti lietuvių emigrantų formalaus ir neformalaus švietimo poreikius.

Mokiniai sukūrė svetainę www.balti-gandriukai.eu, Facebook’o grupę „Balti gandriukai“, užmezgė ryšius su emigravusiais Vaclovo Giržado progimnazijos absolventais, mokyklos, rajono moksleiviais ir vyresniais žmonėmis.

Kaip pabrėžė projektuko dalyviai, emigravusiems žmonėms labiausiai reikia žinojimo, kad Lietuvoje jie kažkam rūpi, kad jie nėra vieniši. Todėl sugalvotos įvairios projekto veiklos įtraukė tiek V.Giržado gimnazijos mokinius, tiek ir emigrantus.
***

Edukacinio filmuko ir anonso autoriai – Paulius Juodzevičius ir Rūta Vaitkevičiūtė-Juodzevičienė.
***

Projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-006) yra finansiškai remiamas Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Daugiau apie projektą: www.kuriamerespublika.lt ir Facebook paskyroje „Kuriame Respubliką“