Forumas „Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link?“

  • rugsėjo 3, 2007
  • Naujienos, Renginiai

2007 metų rugsėjo 3 dieną Atviros Lietuvos fondo konferencijų salėje vyko forumas „Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link?“.
Forume buvo diskutuojama, kodėl šiandienos Lietuvoje veikianti savivaldos sistema neleidžia lietuviams būti ir jaustis savo vietovės, savo krašto, savo valstybės šeimininkais? Ko lietuviškajai savivaldai stinga? Ar ji atitinka mūsų visuomenės lūkesčius ir kitose Europos Sąjungos šalyse veikiančius savivaldos modelius? Kaip mūsų savivaldos sistema turėtų būti keičiama, kad lietuviai pajustų, jog bendri reikalai yra jų valioje, kad įgytų galių, būtinų šiems reikalams tvarkyti?

Forume buvo pristatytas Lietuvos savivaldos tyrimas, kurį Pilietinės visuomenės instituto užsakymu atliko Prancūzijos socialinių mokslų universiteto asocijuota mokslininkė, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto docentė dr. Jurgita Mačiulytė ir Teisės instituto direktoriaus pavaduotojas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas dr. Petras Ragauskas. Autoriai supažindino su šio savivaldos tyrimo rezultatais ir pateikė rekomendacijas, kuriomis remiantis Lietuvos savivalda galėtų būti stiprinama. Tyrimą komentavo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Jonas Jagminas, Vidaus reikalų viceministras Regimantas Čiupaila, Mykolo Römerio universiteto Politikos mokslų katedros vedėjas dr. Antanas Kulakauskas.

Renginio metu taip pat buvo pristatyta tyrimo rezultatais paremta studija „Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link?“, kurią išleido Pilietinės visuomenės institutas ir leidykla „Versus aureus“. Knygos leidimą parėmė Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

Studijos „Lietuvos savivalda: savarankiškos visuomenės link?“ santrauka.